Johan Thelander tar några minuter för att berätta om sin verksamhet

Nu på plats: Jonathan Habib Engqvist, filosof och frilansande curator, Johan Thelander, koreografiska Prototyp, Agnes Rosenberg, producent från DI:s utbildning, Niklas Hellberg, Diggapony, Maria Bolme, filmarbetare och Nadia Izzat, chef för Södra Teatern.

Johan Thelander: De senaste projekten jag har sökt har inte på något sätt passat in i Kulturrådets mallar. Men det har ändå fungerat att hitta ett sätt att söka pengar på. Istället för att söka pengar för ett projekt har vi lyckats få fram pengar för att kunna jobba med flera projekt. Exempelvis danskonstnärernas organisationsformer, hur få fram pengar till frilansar, ta fram företagsidéer för företag som säljer tjänster till frilansar – exempelvis faktureringsservice och så vidare.

(PS: vi har bett Johan att maila upp sin redan på dator inskrivna text – där han beskriver vad han arbetar med – så att vi kan lägga ut den här).

Här kommer nu den mailade texten:

Till att börja med skulle jag vilja tacka Jannike och Moderna Teatern för
initiativ och koordinering av det här samtalet om nya strategier för en
ny tid. Jag är också väldigt tacksam för att vara inbjuden att
presentera ett av de projekt jag arbetar med just nu.

Allra först tänkte jag ge er en kort bakgrund till hur och var jag
arbetar idag
. Jag heter Johan Thelander och representerar bara mig själv.
Jag är utbildad till dansare, dels här i Sthlm på Kungl. Sv. Balettskolan och i Bryssel på Peforming, Arts, Research and Training Studios. Jag har arbetat som dansare och koreograf, mestadels utomlands, under de senaste 8 åren. Sedan drygt tre år tillbaka är jag bosatt här i Sthlm och just nu håller jag på och avslutar min MA i koreografi på Danshögskolan.

Idag är jag inbjuden att presentera projektet Prototyp som jag driver
tillsammans med min goda vän och kollega, Anders Jacobson
. Även här vore det kanske bra med en kort förtydling om hur vi arbetar. Den administrativa struktur som ligger till grund för vårt arbete utgörs av en ideell förening som heter Hybris Konstproduktion, då vi gör projekt tenderar de till att själva stå som avsändare tillsammans med de som driver projektet, dvs att vi inte marknadsför oss själva som grupp utan som individer som arbetar med ett projekt.

Projektet Protoyp har vuxit fram ur ett stort intresse för hur
konstsektorn och framförallt konstutövaren organiserar sig idag
. Som inledning till projektet ställer vi oss följande tre frågor:

1. Hur skapar vi en organisation som inte stagnerar och spelar ut sin roll i ett föränderligt samhälle?

2. På vilka sätt är organisatoriska val och etiska ställningstaganden sammankopplade med det konstnärliga resultatet?

3. Vad kan ett koreografiskt perspektiv tillföra organisationsutveckling?

Bakom dessa frågor finns ytterligare en mängd frågor och situationer som berör organisatoriskt ansvar och möjligheter, långsiktig hållbarhet, dynamik samt organisationens naturliga livslängd, om vi tillåter oss att se på våra egna initiativ/verksamheter med bäst före datum så kommer vi med stor sannolikhet också möjliggöra förändring av vår egen verksamhet utan att behöva fortsätta i redan upptrampade spår. Prototyp utgör en ansats att – i samarbete med forskare, organisationsutvecklare och konstnärer – bredda och fördjupa diskussionen om organisationens möjligheter, utifrån ett expanderat koreografibegrepp. Angränsande ämnen är organiserande och utbyte i nätverk, representation, internationell verksamhet, samt påverkan av de (kultur)politiska ramverken.

Projektets ambition är att föreslå organisatoriska strategier för konstnärsdrivna konstellationer för att stärka dess positioner ekonomiskt och politiskt, där en viktig linje är att undersöka hur resurser och ansvar kan fördelas och spridas mer direkt till konstutövarna, samt hur det kan vara möjligt att minska administrativa/byråkratiska/centraliserade medlingsinstanser och därmed diversifiera ekonomins riktningar.

För att nå ut med det som genereras har vi tänkt att organisera ett antal salonger, publicera artiklar som kan komma att publiceras på internet i redan existerande forum, samt i eget utgivna i publikationer.

Genomförandet av Prototyp är tänkt att ske i samverkan med andra aktörer för att föreslå och sjösätta olika satelliter som vi tror kan fånga upp behov och nya strategier. Rent konkreta så börjar vi med att ta fram ett antal intresseområden och riktningar som sedan kommer att diskuteras tillsammans med finansiärer för att utvärdera vad som tros kan ha störst genomslagskraft. Exempel på dessa skulle kunna vara en undersökning och analys av danskonstnärernas organisering, kooperativa modeller för frilansare, företagsidéer som säljer tjänster som underlättar för frilansare och arbetsgivare i den dagliga verksamheten mm.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s